Αυτά είναι τα βιβλία, τα τετράδια και τα άλλα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.

Αυτά είναι τα βιβλία, τα τετράδια και τα άλλα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές της Β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.

Αυτά είναι τα βιβλία, τα τετράδια και τα άλλα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές της Γ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.

Αυτά είναι τα βιβλία, τα τετράδια και τα άλλα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές της Δ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.

Αυτά είναι τα βιβλία, τα τετράδια και τα άλλα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές της E' τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.

Αυτά είναι τα βιβλία, τα τετράδια και τα άλλα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη.